Saknad i strid

Åbn i app
Dramatiserad, historisk podwalk | Skåne Österlen | 1000-talet | 59 SEK

Året är 1016. I London dödas två vikingar av engelska långbågar. Hemma i Skåne bestämmer sig deras vänner Sven, Torgot och Ragnhild för att ära dem med ett monument som ska gå till historien. Men inte alla tycker att det är en god idé.

Följ med på en podwalk tillbaka till 1000-talet och ta del av vad som kan ha hänt när Ales stenar restes. Ett äventyr för hela familjen.

Gör så här

 • Genre: Dramatiserad, historisk podwalk
 • Område: Skåne Österlen
 • Fortællingens varighed: 30 minutter
 • Rutens længde: 1 km
 • Tidsperiode: 1000-talet
 • Målgruppe: Familjer
 • Pris: 59 SEK
 • Historisk research: Sofie Bergkvist, Bengt Söderberg
 • Manuskript: Sofie Bergkvist
 • Lyddesign: Andy Lundgren, Ljudateljén
 • Speak: Clas Göran Söllgård, Sofie Bergkvist
 • Produktionsår: 2020

Lignende podwalks

Fakta om Ales stenar

Ales stenar är Sveriges största och bäst bevarade skeppssättning. Ales stenar ligger i södra Skåne, ovanför byn Kåseberga, i Valleberga socken, Ystads kommun. Skeppssättningen består av stenblock som står formade som ett skepp på det mäktiga Kåsehuvud med vidsträckt utsikt över havet mot Bornholm. Från höjden med Ales stenar går tvära branter ner mot havet.

Ales stenar i siffror:

 • Antal: 59 stenblock
 • Vikt: ca 5 ton/ stenblock
 • Längd: ca 67 meter
 • Bredd: 19 meter
 • Bergart: Stenarna i sidorna av skeppet är granit, medan stävstenarna består av sandsten.

Namnet Ales stenar

Namnet Ales stenar skrivs ibland Ale stenar. Det nämns först gången i en text från 1624. På 1700-talet omtalades i stället platsen med namnet Heds stenar eller Heesteena, alltså stenarna på heden. Det var på 1800-talet som arkeologen Nils G Bruzelius tog upp namnet Ales stenar igen.

Ales stenar – historia

Det har gjorts många arkeologiska undersökningar vid Ales stenar. Den samlade kunskapen om Ales stenar visar att skeppssättningen har kommit till någon gång mellan 600 och 1050 efter vår tideräknings början.  

Ales stenar räknas som en monumental skeppssättning. Monumentala skeppssättningar är minst 40 meter långa. Ales stenar är den bäst bevarade i Sverige. Det finns ett 20-tal monumentala skeppssättningar i Danmark och Sverige. Många av de monumentala skeppssättningarna är skapade omkring 900-talet.

Skiss över Ales stenar från 1777. Stenar efter två mindre skeppssättningarna är också synliga. Av Carl Gustaf Gottfried Hilfeling – Hilfelings Skaanske Tegninger, Copenhagen, 1977

Arkeologi

Ales stenar står idag ensam på höjden vid Kåseberga, men troligen har det funnits flera monument på platsen i olika tider. I historiska källor finns det uppgifter att det ska ha funnits mindre skepp vid sidan av det stora i mitten. Arkeologiska undersökningar visar att det har funnits en hög, eller dös, intill Ales stenar. Högen är då betydligt äldre än Ales stenar. Platsen där Ales stenar har antagligen använts av människor under lång till och haft många olika funktioner. 

En del har tänkt sig att Ales stenar är en grav, men arkeologerna har inte hittat gravar från tiden då Ales stenar kom till, på platsen. En annan hypotes har varit att det är en solkalender som har kommit till under bronsåldern, men arkeologerna har inte hittat bevis för det heller.

Runsten vid Ales stenar?

Skeppssättningar som Ales stenar består ofta, enligt nutida arkeologer, av en komplex miljö. Stenskeppen finns ofta tillsammans med en hög och ibland också en runsten. Vid Ales stenar har man hittat lämningar efter en äldre hög. Platser med skeppssättning, hög och runsten har använts för kult och rättsskipning. De kan ha uppförts för att stärka byggarens maktposition. Vid Ales stenar finns ingen runsten idag. Däremot finns tecken i marken som tyder på att något sådant kan ha funnits. Lyssna mer podwalken om Ales stenar för att få veta mer.

Idag förvaltas Ales stenar av Statens Fastighetsverk. https://www.sfv.se/fastigheter/sok/sverige/skane-lan/ales-stenar/

Hitta till Ales stenar

Ales stenar

Kåseberga

271 78 Löderup

Ta dig till Ales stenar med bil, buss eller till och med båt, eller vandra längs Skåneleden.

Parkering och tillgänglighet

Kommer du med bil till Kåseberga är det bäst att parkera på den första, stora parkeringen (P-avgift) för att underlätta trafiksituationen. Följ skyltar mot Ales stenar på grusvägarna genom byn. I Kåseberga Hamn finns en mindre parkering med p-avgift.
Att komma upp till Ales stenar om man har ett fysiskt funktionshinder eller använder rullstol är tyvärr svårt. Grusstigar och trappor leder upp till Ales stenar.

Vandra Skåneleden till Ales stenar
Skåneleden passerar genom Kåseberga på den fina sträckan över Hammars Backar mot Sandhammaren.